Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację:

Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Leśnicy lub wysłać listem (adres: ul.1 Maja 9, 47-150 Leśnica).

Zachęcamy do składania deklaracji elektronicznie poprzez stronę internetową: www.zone.gunb.gov.pl - jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób.

Aby złożyć deklarację przez internet należy posiadać profil zaufany lub dowód elektroniczny.

Poniżej instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej:

Instrukcja CEEB – składanie deklaracji elektronicznie: PDFInstrukcja CEEB.pdf (2,20MB)

Terminy składania deklaracji:

Informacje w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać pod numerem telefonu 77 463 98 55 - Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

Do pobrania:

PDFdeklaracja-A-mieszkalne.pdf (259,67KB)

PDFdeklaracja-B-niezamieszalne.pdf (289,42KB)

PDFprzyklad-wypelnionej-deklaracji-a.pdf (1,92MB)

PDFprzyklad-wypelnionej-deklaracji-b-.pdf (1,74MB)

PDFCEEB informator-dla-wlaścicieli-i-zarządców_.pdf (2,51MB)

ceeb 1.jpeg

ceeb.jpeg

Wersja XML