Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Voitsberg

voitsberg.jpeg
Układ Voitsberg - Leśnica podpisany został 15 września 2000 r. w Leśnicy przez Huberta Kurzała - Burmistrza Leśnicy i Ryszarda Froń - Przewodniczącego Rady Miasta w Leśnicy oraz Ernsta Meixner reprezentującego miasto Voitsberg. Od tej pory wzajemne stosunki między obydwiema gminami bardzo się rozwinęły, szczególnie na płaszczyźnie kulturalnej, a także oświatowej.
voitsberg2.jpeg
Organizowane są wymiany młodzieży szkolnej i gimnazjalnej. Również w Austrii organizowane są szkolenia kadry, z których skorzystać mogą pracownicy naszej gminy. Więcej informacji na stronie www.voitsberg.at

Wersja XML