Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Góra św. Anny - Pomnikiem Historii

Góra św. Anny – „Pomnikiem Historii”

Góra św. Anny to miejsce szczycące się bogactwem kulturowym, historycznym, religijnym, architektonicznym, a także walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. 

          _IGP0005800x600.jpeg                 IMG_7616web.jpeg               _IGP0001800x600.jpeg

Poprzez połączenie wszystkich wartości w jedną całość, Góra św. Anny uznana została Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. za „Pomnik Historii”, tworząc „komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy” (Dz. U. Nr 102, poz. 1061).


Rozporządzenie to nawiązuje do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Celem starań jest zachowanie dla potomnych obiektów architektonicznych w Górze św. Anny: zespołu klasztornego o.o. Franciszkanów, kaplic kalwaryjskich wraz z układem dróg i alei, Domu Pielgrzyma, Domu Polskiego – obecnego Muzeum Czynu Powstańczego, Pomnika Czynu Powstańczego, amfiteatru oraz części Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”. Pod uwagę wzięto również ruralistyczny układ wsi.

            020[1][1].jpeg                  galeria_008[2].jpeg                       
 
Powierzchnia chronionego zespołu zabytkowego obejmuje około 80 ha.


            
akt.jpeg

Uznanie Góry św. Anny za „Pomnik historii” i wpisanie jej na listę najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce jest szczególnym wyróżnieniem dla tego miejsca.

Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: www.nid.pl 

Wersja XML