Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

 

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47 - 150 Leśnica
 
Dane do faktur:
Gmina Leśnica
ul. 1 Maja 9
47 - 150 Leśnica
NIP: 7561966152

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica - więcej informacji na stronie Dane osobowe.

 

tel / fax
+ 48 77 461 52 81 - centrala
+ 48 77 461 53 42 - centrala
+ 48 77 461 53 08 - centrala
+ 48 77 461 53 90 - centrala

+ 48 77 463 98 50 - Ref. Organizacji -
+ 48 77 463 98 51 - Ref. Finansowo-Budżetowy -
+ 48 77 463 98 52 - Ref. Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności -
+ 48 77 463 98 53 - Ref. Finansowo-Budżetowy - podatki -
+ 48 77 463 98 54 - Urząd Stanu Cywilnego -
+ 48 77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa,Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami -
+ 48 77 463 98 56 - Ref. Infrastruktury Komunalnej (planowanie przestrzenne) -
+ 48 77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury Komunalnej -
+ 48 77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury Komunalnej (działalność gospodarcza) -
+ 48 77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury Komunalnej (drogi) -
+ 48 77 463 98 58 - Stanowisko Pracy ds. Kultury -
+ 48 77 463 98 59 - Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych -

PDFWYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH.pdf (137,68KB)

OBSŁUGA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ePUAP

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /6s64qo8lne/SkrytkaESP


Gmina Leśnica
NIP: 7561966152
REGON 531413337

Nr rachunku bankowego BS Leśnica 87 8907 0008 2001 0000 1313 0001 - r-ek bieżący
(podatki, opłata skarbowa, pozostałe opłaty lokalne, niepodatkowe należności budżetowe) 

Nr rachunku bankowego BS Leśnica 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 - r-ek sum depozytowych
(wadia, kaucje gwarancyjne na zabezpieczenie robót budowlanych, opłaty za udostępnienie danych osobowych) 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek           7.30 - 16.30
wtorek - czwartek   7.30 - 15.30
piątek                     7.30 - 14.30

Godziny otwarcia kasy w urzędzie:
poniedziałek             8.00 - 12.00 i 13.00 - 16.00
wtorek - czwartek     8.00 - 12.00 i 13.00 - 14.30
piątek                        8.00 - 13.30

Wersja XML