Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica na rok 2023 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Leśnicy
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica na rok 2023 r.

Gmina Leśnica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Pozostałe koszty w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.


W związku z powyższym Gmina Leśnica ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica na rok 2023 r., zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 6 września 2022 r. do 30 września 2022 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.lesnica.pl,) Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Leśnicy - pokój  nr 104.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w pok. nr 107.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

PDFOGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica na rok 2023 r..pdf (529,46KB)

DOCWNIOSEK o dofinansowanie w zakresie do 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica na rok 2023 z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..doc (75,00KB)

PDFWNIOSEK o dofinansowanie w zakresie do 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica na rok 2023 z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..pdf (194,75KB)

 

Wersja XML