Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

 

Lp
Nazwa dokumentu
Do pobrania

Referat Finansowo-Budżetowy

1

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (871,24KB)

2

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1

ZAŁĄCZNIK DO DT-1

XLSMDeklaracja - 2019.xlsm (104,80KB)

PDFZałącznik.pdf (249,54KB)

3 Formularze deklaracji i informacji dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r. Portal podatkowy
4

Załączniki do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

a) oświadczenie o stanie majątkowym

b) formularz pomocy de minimis

c) oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

d) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

XLSXde_minimis_formularz.xlsx (79,00KB)
PDFde_minimis_formularz.pdf (716,05KB)

DOCoswiadczenie_o_nieotrzymanej_pomocy.doc (25,50KB)
PDFoswiadczenie_o_nieotrzymanej_pomocy.pdf (259,52KB)
DOCoswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy.doc (38,50KB)
PDFoswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy.pdf (854,98KB)
DOCOświadczenie o stanie majątkowym.doc (68,50KB)
PDFOświadczenie o stanie majątkowym.pdf (239,56KB)
 

DRUKI PODATKOWE - OSOBY FIZYCZNE

4

PODATEK LEŚNY:

PDFBroszura informacyjna-il-1.pdf (669,13KB)
PDFIL-1-informacja o lasach.pdf (107,22KB)
XLSIL-1-informacja o lasach wraz z załącznikami .xls (279,00KB)
PDFZIL-1--załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf (95,52KB)
PDFZIL-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (96,65KB)
PDFZIL-3-załącznik nr 3 -dane o pozostałych podatnikach.pdf (117,27KB)
 

5

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

PDFBroszura informacyjna-in-1.pdf (785,62KB)
PDFIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (156,10KB)
XLSIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.xls (324,50KB)
PDFZIN-1- załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf (118,99KB)
PDFZIN-2- załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (100,09KB)
PDFZIN-3- załącznik nr 3 -dane o pozostałych podatnikach.pdf (116,57KB)
 

6

PODATEK ROLNY:

PDFBroszura informacyjna-ir-1.pdf (708,93KB)
PDFIR-1-informacja o gruntach.pdf (136,89KB)
XLSIR-1-informacja o gruntach wraz z załącznikami.xls (284,00KB)
PDFZIR-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf (120,57KB)
PDFZIR-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (119,48KB)
PDFZIR-3-załącznik nr 3 -dane pozostałych podatnikach.pdf (119,11KB)
 

DRUKI PODATKOWE - OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

7

PODATEK LEŚNY:

PDFBroszura informacyjna-dl-1.pdf (803,77KB)
PDFDL-1-deklaracja na podatek leśny.pdf (117,69KB)
XLSDL-1-deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami.xls (229,00KB)
PDFZDL-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf (95,72KB)
PDFZDL-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowaniar.pdf (97,42KB)
 

8

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

PDFBroszura informacyjna-dn-1.pdf (917,07KB)
PDFDN-1-deklaracja na podatek od nieruchomości .pdf (192,64KB)
XLSDN-1-deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.xls (260,00KB)
PDFZDN-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf (103,47KB)
PDFZDN-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (101,88KB)
 

9

PODATEK ROLNY:

PDFBroszura informacyjna-dr-1-1.pdf (846,05KB)
PDFDR-1- deklaracja na podatek rolny .pdf (133,64KB)
XLSDR-1-deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami .xls (246,00KB)
PDFZDR-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf (121,17KB)
PDFZDR-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (119,86KB)
 

Urząd Stanu Cywilnego

1

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU

PDFWniosek.pdf (705,76KB)    DOCWniosek.doc (34,00KB) 

2

WNIOSEK O SPROSTOWANIE UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

wniosek-o-sprostowanie-uzupelnienie-aktu-stanu-cywilnego   wniosek-o-sprostowanie-uzupelnienie-aktu-stanu-cywilnego.docx

  Więcej formularzy i informacji odnośnie spraw rejestracji stany cywilnego  

Referat Spraw Obywatelskich

1

WNIOSEK O DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow-gminy-lesnica

2

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO (dodatkowe informacje)

(wypełniony wniosek należy wydrukować w całości na jednej kartce A4 (dwustronnie))

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego (edytowalny).pdf (593,00KB)
3 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-zameldowaniu   wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-zameldowaniu  
4 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYMELDOWANIU wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-wymeldowaniu   wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-wymeldowaniu  
5 ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (dodatkowe informacje) zgoszenie_pobytu_staego2020
6 ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO (dodatkowe informacje) zgoszenie_pobytu_czasowego2020
7 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO Deklaracja
8 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Deklaracja
9 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP Deklaracja
10 ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 M-CY Deklaracja
11 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL PDFDeklaracja.pdf (224,86KB)
  Więcej formularzy i informacji odnośnie spraw meldunkowych  
12 OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Deklaracja   Deklaracja

13

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

DOCWNIOSEK o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.doc (41,50KB)
PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.pdf (196,38KB)

13

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ / I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

DOCWNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.doc (42,00KB)
PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.pdf (214,97KB)

Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami

1

PODANIE O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE ZADRZEWIENIA

ZGŁOSZENIE WYCINKI DRZEWA

PDFDeklaracja.pdf (420,89KB)

PDFDeklaracja.pdf (293,95KB) 

2 WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Deklaracja   Deklaracja

3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

Deklaracja   Deklaracja

PDFWNIOSEK o dofinansowanie w zakresie do 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica na rok 2023 z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..pdf (194,75KB)   

4 DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA https://lesnica.pl/10526/2401/dotacja-na-wymiane-pieca.html

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

1

WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek   Wniosek

2

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek   Wniosek

3

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wniosek   Wniosek

4 ODBIÓR FOLII - OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/ NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE

DOCXOświadczenie.docx (16,05KB)

PDFOświadczenie.pdf (210,67KB)

Inne

1.

W N I O S E K o udzielenie dotacji na budowę przydomowej  oczyszczalni ścieków

DOCXZałącznik do zarządzenia Burmistrza nr 0050.364.2021 z dnia 12 maja 2021 -WNIOSEK o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.docx (24,76KB)

 

Wersja XML