Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór uzupełniający deklaracji woli przystąpienia do projektu wraz z wnioskami o udzielenie dotacji - „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne"

Burmistrz Leśnicy przeprowadza nabór uzupełniający deklaracji woli przystąpienia do projektu wraz z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne
w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” (liczba wolnych miejsc w projekcie 1). Pozostałe wnioski zostaną wpisane na listę rezerwową.

opolskie.jpeg

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 regulaminu, w dniach od 4 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 2022r.  zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający deklaracji woli przystąpienia do projektu wraz z wnioskami o udzielenie dotacji na zasadach określonych uchwałą (liczba wolnych miejsc w projekcie 1). Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9 lub drogą elektroniczną, przesyłając podpisane i zeskanowane dokumenty na adres um@lesnica.pl wpisując w tytule maila: Likwidacja i wymiana źródeł ciepła - Gmina Leśnica.

Prowadzenie dalszych procedur oraz przyznawanie dotacji dla wniosków z listy naboru uzupełniającego będzie uzależnione od rezygnacji Wnioskodawców, dla których Gmina Leśnica przeprowadziła już ocenę energetyczną lub w przypadku powstania oszczędności w projekcie. Wnioski z listy rezerwowej będą procedowane pod warunkiem zgodności deklarowanego typu inwestycji oraz uzyskania efektów ekologicznych i rzeczowych (ilość likwidowanych źródeł) nie gorszych niż deklarowane dla inwestycji, dla której złożono rezygnację (jeśli dotyczy), pod warunkiem uzyskania akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 dla tych inwestycji wg kolejności wpływu do Urzędu.

W dniu 25 października 2021 r. Rada Miejska w Leśnicy przyjęła w drodze uchwały regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu
29 października 2021 r., poz. 2708 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

   treść uchwały:     https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2021/2708/

Wzory wniosków zostały określone przez Burmistrza Leśnicy zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2021 r.

Poniżej wzór wniosku wraz z załącznikami oraz wzór deklaracji woli przystąpienia do projektu.

Więcej informacji udziela Pani Joanna Rosół - tel. 774639855

 

PDFwniosek-o-udzielenie-dotacji.pdf (804,81KB)

PDFoswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia.pdf (438,51KB)

PDFzgoda-wspolwlascicieli.pdf (493,25KB)

PDFLesnica deklaracja woli przystąpienia.pdf (729,50KB)

Wersja XML