Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

 

Szanowni Państwo.

W dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. na terenie całej Polski odbędzie się obowiązkowe badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021), które będzie prowadził Główny Urząd Statystyczny. Mieszkańcy wylosowanych do badania kontrolnego mieszkań zostaną powiadomieni listem Prezesa GUS.

Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Jeżeli zostałeś wylosowany do badania kontrolnego zadzwoni do Ciebie rachmistrz – nie odmawiaj, weź udział w badaniu.

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

 

Gminne Biuro Spisowew Leśnicy

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML