Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, iż w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem obrad:

1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” ze środków budżetu Gminy Leśnica przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

 

2. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

              Przewodniczący Komisji

      Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

                  /-/ Rudolf Gajda

Wersja XML