Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestycji na terenie Gminy Leśnica

http://bip.lesnica.pl/7702/2265/uchwala-nr-xxiii14620-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-30-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci-w-ramach-pomocy-de-minimis.html

Wersja XML