Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • SESJA RADY MIEJSKIEJ

  Brak opisu obrazka
  Informuję, że w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz.   15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się SESJA RADY MIEJSKIEJ
  Data publikacji: 18-02-2020 08:28
 • Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Brak opisu obrazka
  Informuje się, że w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Data publikacji: 18-02-2020 08:04
 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA

  Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm) na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy nr 0050.161.2020 z dnia 3 lutego  2020 roku.
  Data publikacji: 14-02-2020 09:57
 • Pomoc żywnościowa

  Brak opisu obrazka
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy informuje że do dnia 14 lutego br. przyjmowane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
  Data publikacji: 12-02-2020 12:17
 • Spotkanie z przedstawicielami organizatora wyścigu Tour de Pologne

  Brak opisu obrazka
  Dzisiaj odbyło się spotkanie z Przemysławem Niemcem i Łukaszem Piątkiewiczem  przedstawicielami organizatora największej imprezy sportowej w Polsce- wyścigu Tour de Pologne.
  Data publikacji: 11-02-2020 15:35
 • Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej

  Brak opisu obrazka
  Informuje się, że w dniu 12 lutego 2020 r. (środa) o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej.
  Data publikacji: 06-02-2020 08:04
Zobacz wszystkie
Wersja XML