Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków

OGŁOSZENIE

Burmistrza Leśnicy

 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

W związku z powyższym, Gmina Leśnica planuje wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie na przedsięwzięcie w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 

Zainteresowanych mieszkańców Gminy prosimy o składanie wniosków na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w terminie do dnia 30.07.2021 r. (wzór wniosku do pobrania- załącznik do niniejszego Ogłoszenia lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pokój nr 118).

 

We wniosku należy zadeklarować ilość odpadów zebranych w okresie do maja 2022 r.

Orientacyjny termin odbierania odpadów - maj 2022 r.

 

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, pokój nr 107.

 

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrywane.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

DOCXWniosek.docx

PDFWniosek.pdf

PDFOGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” - Skan.pdf

PDFOGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” - Skan.pdf

Wersja XML