Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie azbestu - nabór wniosków

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Leśnicy
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił
w roku 2021 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Gmina Leśnica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem
o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest
w wysokości nie więcej niż 59,50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Pozostałe koszty w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.


W związku z powyższym Gmina Leśnica ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 09 czerwca 2021 r.  do 23 czerwca 2021 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.lesnica.pl,) Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim
w Leśnicy - pokój  nr 104.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w pok. nr 107.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                      Burmistrz

                                                                             (-) Łukasz Jastrzembski

DOCWNIOSEK o dofinansowanie w zakresie do 59,50% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica.doc

PDFOGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica.pdf

PDFOGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica - Skan.pdf

Wersja XML