Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 5 tyś. zł. jednak nie więcej niż 60 % kosztów całego zadania. Pozyskanie dotacji na budowę jest możliwe pod warunkiem, że urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1;2009. Ważne jest, aby wniosek złożyć PRZED inwestycją.

UCHWAŁA NR XXVIII/140/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Regulamin udzielania dotacji stanowi załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 463 98 57 lub w Urzędzie Miejskim w Leśnicy pokój nr 118.

Wersja XML