Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na wymianę pieca

Urząd Miejski w Leśnicy informuje o możliwości składania wniosków w 2021 r. na udzielenie dotacji w celu zmiany systemu grzewczego.

Uzyskanie dofinansowania pomniejszy koszt finansowy związany z danym przedsięwzięciem. 

Ważne jest, aby wniosek złożyć PRZED inwestycją.

Zgodnie z uchwałą nr XXX/201/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 czerwca 2021 r. wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50 % kosztów zrealizowanych inwestycji przy urządzeniach grzewczych, jednak nie więcej niż:

  1. na paliwo stałe (ekogroszek) bez rusztu awaryjnego z automatycznym podawaniem paliwa:

a) osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe dla każdego zamieszkałego wyodrębnionego lokalu mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne - 2 tys. zł,

b) wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe - 4 tys. zł dla każdego zamieszkałego budynku mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne;

2) na biomasę (pellet):

a) osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe dla każdego zamieszkałego wyodrębnionego lokalu mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne - 3 tys. zł,

b) wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe - 5 tys. zł dla każdego zamieszkałego budynku mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne;

3) gazowych, olejowych, elektrycznych, pompach ciepła:

a) osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe dla każdego zamieszkałego wyodrębnionego lokalu mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne - 4 tys. zł,

b) wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe - 6 tys. zł dla każdego zamieszkałego budynku mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne;

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć aktualne zdjęcie istniejącego źródła ciepła podlegającego wymianie.

Uzyskanie dotacji w przypadku zmiany systemu grzewczego na systemy proekologiczne, w oparciu o urządzenie grzewcze na paliwo stałe – ekogroszek i pellet na terenie miejscowości Leśnica, jest możliwe jedynie po uzyskaniu od dostawcy gazu ziemnego informacji, o braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej w okresie 2 lat. W przypadku gdy przyłączenie do sieci gazowej jest możliwe w okresie krótszym niż 2 lata zmiana systemu grzewczego może odbywać się jedynie na urządzenia wymienione w § 1 ust. 2 pkt 3 do 6 Regulaminu.

Pozyskanie dotacji na zakup systemu grzewczego jest możliwe pod warunkiem, że urządzenie na paliwo stałe – ekogroszek i pellet spełnia normy ekoprojektu, natomiast urządzenie grzewcze gazowe i olejowe posiada etykietę energetyczną min. A.

W przypadku zmiany systemu grzewczego na urządzenia na paliwo stałe, olejowe lub gazowe do uzyskania dotacji niezbędna jest pozytywna opinia Zakładu Kominiarskiego potwierdzająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego.

UCHWAŁA NR XXX/201/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych - Gmina Leśnica (lesnica.pl)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu grzewczego

Wzór zgłoszenia zmiany systemu grzewczego

Regulamin udzielania dotacji stanowi załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 463 98 55 lub w Urzędzie Miejskim w Leśnicy pokój nr 104.

 

PDFWzór wniosku o udzielenie dotacji na zmianę systemu grzewczego_4.pdf

PDFZgłoszenie wymiany.pdf

 

 

Wersja XML