Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Remondis Opole Sp. z o.o. informuje, że Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  - MPSZOK – zostaną zorganizowane według poniższego harmonogramu:

Miejscowość

Lokalizacja

Data

Godziny ustawienia

Leśnica

Parking przy Urzędzie Miejskim

05.04.2014

8.00 -16.00

Raszowa

Parking przy kościele, ul. Kościelna

12.04.2014

8.00 -16.00

Zalesie Śląskie

Obok OSP na ul. Św. Jadwigi

19.04.2014

8.00 -16.00

W MPSZOK-ach przyjmowane będą nieodpłatnie odpady komunalne zebrane selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (prócz powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej) w zakresie:

 

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Wersja XML