Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowości z gminnych jednostek organizacyjnych

Ośrodek Pomocy Społecznej

Statut Organizacyjny Jednostki


Czytaj więcej

Zarządzenie


Czytaj więcej

Kierownik jednostki


Czytaj więcej

Regulamin Organizacyjny


Czytaj więcej

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora przeznaczona jest dla osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego i: wychowujących co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę; lub wychowujących jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności; lub będących rodziną zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka; lub osoby które ukończyły 60 lat; lub sprawują stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łączą Cię więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym 

Czytaj więcej

PROGRAM RODZINA 500+

PROGRAM RODZINA 500+Informacje dotyczące programu "Rodzina 500+"

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny

Czytaj więcej

Program "Za Życiem"

PROGRAM WSPARCIE KOBIETY "ZA ŻYCIEM"  Świadczenie 4000+

Czytaj więcej

Świadczenie "Dobry Start"

Świadczenie Świadczenie "Dobry Start" 300+

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


Czytaj więcej

Wersja XML