Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowości z gminnych jednostek organizacyjnych

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Leśnica zaprasza do interaktywnego projektu "Otwórz się na pomoc" 


Czytaj więcej

Dyżur eksperta ZUS w ramach realizacji świadczenia 300 plus - Dobry start

W dniu 22 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy od godz.: 9:00 do 13:00 dyżur będzie pełnić ekspert ZUS, który udzieli pomocy przy złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach Programu „Dobry start”

Czytaj więcej

Informator o dofinansowaniach PFRON

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej      w Leśnicy.  

Czytaj więcej

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy informuje, że w związku ze zbliżającym się  NOWYM OKRESEM ZASIŁKOWYM 2021/2022 istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zarówno drogą elektroniczną jak i w wersji papierowej 

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediację

Punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie i mediację: POMOC PRAWNA I MEDIACJE Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie (lokal oznaczony nr 7) Punkt jest czynny : PONIEDZIAŁEK – ŚRODA, PIĄTEK: 14. 00 – 18.00, CZWARTEK: 11.00 – 15.00; 15.00 -19.00 – specjalistyczny dyżur mediacyjny  PORADNICTWO OBYWATELSKIE i MEDIACJE Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie (lokal oznaczony nr 7) Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZ. 8.00-12.00, W CZWARTKI W GODZ. 7.00-11.00

Czytaj więcej

pomoc w postaci porad prawnych i psychologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. udziela pomocy w ramach  - porad prawnych we wtorki od godziny 9.00 –12.00 oraz  - porad psychologicznych raz w miesiącu w wyznaczony wtorek.

Czytaj więcej

MOBILNE MAMMOBUSY


Czytaj więcej

Program "Za Życiem"

PROGRAM WSPARCIE KOBIETY "ZA ŻYCIEM"  Świadczenie 4000+

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


Czytaj więcej

Wersja XML