Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Teren inwestycyjny - LEŚNICA

Tereny inwestycyjne w Leśnicy


Pokaż Leśnica, ul. Kozielska na większej mapie

Brak opisu obrazka

Wszelkich informacji na temat oferty inwestycyjnej udziela:
Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
tel. +48 77 461 52 81, faks + 48 77 4615342

 

Charakterysytyka terenu
Położenie
Miasto / miejscowość
Leśnica
Powiat
Strzelecki
Województwo
Opolskie
Powierzchnia w [ha]
teren A2; 4.3 – własność prywatna
teren B1; 11,4 – własność prywatna
teren B2; 6,6 – własność prywatna
teren B3; 1,2 – własność prywatna
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny działalności produkcyjnej, składowania, wytwórczości, magazynowania, transportu samochodowego
Charakterystyka gruntów
Klasyfikacja gruntów
Grunty orne RIVa, RIVb, RV
Różnica poziomów terenu (w metrach)
Ok. 1m
Obecne użytkowanie
Nieużytkowane
Poziom wód gruntowych (w metrach ppt)
Poniżej 1,2 m
Ryzyko wystąpienia zalań powodziowych
Nie występuje
Istniejące nadziemne i podziemne linie wysokiego napięcia i inna infrastruktura
Obok działki 220KV
Ograniczenia ekologiczne
wg odrębnych przepisów
Zabudowania, obiekty pod ochroną i zieleń znajdująca się na terenie
Obiekty i obszary objęte ochroną prawną
brak
Budynki/ ograniczenia budowlane
Obszar zabudowany
brak
Ograniczenia wysokości budynków
brak
Zabudowania mieszkalne w pobliżu
ok. 100m
Inne zakłady w pobliżu lokalizacji
Zakłady Koksownicze Zdzieszowice – 4 km
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – 1 km
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do działki
powiatowa nr 1805 – wjazd na działkę
Autostrada / droga krajowa
10 km – A4, węzeł Olszowa
Kolej
linia kolejowa w bezpośrednim sąsiedztwie
Bocznica kolejowa
jw.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe
80 km – Katowice-Pyrzowice
Najbliższy port rzeczny
11 km –Koźle
Najbliższe przejście graniczne
Czechy – 60 km, Niemcy – 286 km, Ukraina – 400 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność
Odległość od przyłącza
w miejscu
Napięcie
15 kV
Dostępna moc
400 kW
Telekomunikacja
Odległość od przyłącza
100 m
Kanalizacja sanitarna
Odległość do przyłącza
w miejscu
Kanalizacja deszczowa
brak
Woda
Odległość od przyłącza
w miejscu
Średnica rury
80 mm
Gaz
brak

Wersja XML