Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Teren inwestycyjny - KRASOWA

Tereny inwestycyjne w Krasowej


Pokaż Leśnica, ul. Krasowska na większej mapie

Brak opisu obrazka

Wszelkich informacji na temat oferty inwestycyjnej udziela:
Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
tel. +48 77 461 52 81, faks + 48 77 4615342

PDFFolder inwestycyjny - Zaproszenie do inwestowania.pdf
PDFInvestment folder - Invitation to Invest.pdf
 

 

Charakterysytyka terenu
Położenie
Miasto / miejscowość
Krasowa
Powiat
Strzelecki
Województwo
Opolskie
Powierzchnia w [ha]
teren B1; 6,6 – własność prywatna
teren B2; 2,2 – własność ANR
teren C1; 3,4 – własność Gminy Leśnica i prywatna
teren C2; 6,3 – własność prywatna
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny wytwórczości i składowania
Charakterystyka gruntów
Klasyfikacja gruntów
użytki rolne IVb, V, VI klasy
Różnica poziomów terenu (w metrach)
Ok. 1m
Obecne użytkowanie
użytki rolne
Poziom wód gruntowych (w metrach ppt)
Poniżej 1 m
Ryzyko wystąpienia zalań powodziowych
Nie występuje
Istniejące nadziemne i podziemne linie wysokiego napięcia i inna infrastruktura
brak
Ograniczenia ekologiczne
wg odrębnych przepisów
Zabudowania, obiekty pod ochroną i zieleń znajdująca się na terenie
Obiekty i obszary objęte ochroną prawną
brak
Budynki/ ograniczenia budowlane
Obszar zabudowany
brak
Ograniczenia wysokości budynków
brak
Zabudowania mieszkalne w pobliżu
400m
Inne zakłady w pobliżu lokalizacji
Zakłady Koksownicze Zdzieszowice
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do działki
powiatowa nr 1472 – wjazd na działkę
Autostrada / droga krajowa
13 km – A4, węzeł Olszowa
Kolej
5 km – Zdzieszowice
3 km - Raszowa
Bocznica kolejowa
jw.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe
80 km – Katowice-Pyrzowice
Najbliższy port rzeczny
11 km –Koźle
Najbliższe przejście graniczne
Czechy – 60 km, Niemcy – 286 km, Ukraina – 400 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność
Odległość od przyłącza
300 m
Napięcie
23 kV
Dostępna moc
20 kW
Telekomunikacja
Odległość od przyłącza
brak
Kanalizacja sanitarna
Odległość do przyłącza
w miejscu
Kanalizacja deszczowa
brak
Woda
Odległość od przyłącza
w miejscu
Średnica rury
80 mm
Gaz
brak
Odległość od przyłącza
1000 m
Wersja XML