Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Brak opisu obrazka
  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”  
  Data publikacji: 01-03-2021 12:28
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Brak opisu obrazka
  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE”  
  Data publikacji: 01-03-2021 12:24
 • XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

  Brak opisu obrazka
  Informuję, że w dniu 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się SESJA RADY MIEJSKIEJ
  Data publikacji: 22-02-2021 14:58
 • Informacja

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, że Kasa Urzędu Miejskiego w Leśnicy będzie czynna od dnia 01.03.2021 r. do dnia 15.03.2021 r. w godzinach 8.00 - 13.00.
  Data publikacji: 22-02-2021 13:52
 • Obwieszczenie Burmistrza Leśnicy

  Brak opisu obrazka
  Obwieszczenie  Burmistrza Leśnicy o sporządzeniu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023” oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu.  
  Data publikacji: 22-02-2021 13:43
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Brak opisu obrazka
  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA”
  Data publikacji: 22-02-2021 12:50
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Brak opisu obrazka
  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”
  Data publikacji: 22-02-2021 12:48
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Brak opisu obrazka
  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”  
  Data publikacji: 22-02-2021 12:44
 • Rozbudowa sieci gazowej w Leśnicy

  Brak opisu obrazka
  Realizowana przez Polska Spółka Gazownictwa (PSG) rozbudowa sieci gazowej w Leśnicy jest już na ostatnim etapie. Teraz rozpoczyna się czas na składanie do PSG wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
  Data publikacji: 17-02-2021 15:14
 • Ogłoszenie Burmistrza

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy nr 0050.318.2021 z dnia 2 lutego  2021 roku.  
  Data publikacji: 17-02-2021 13:21
Wersja XML