Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Góra św. Anny - Pomnikiem Historii

Góra św. Anny – „Pomnikiem Historii”

Góra św. Anny to miejsce szczycące się bogactwem kulturowym, historycznym, religijnym, architektonicznym, a także walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. 

          Brak opisu obrazka                 Brak opisu obrazka               Brak opisu obrazka

Poprzez połączenie wszystkich wartości w jedną całość, Góra św. Anny uznana została Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. za „Pomnik Historii”, tworząc „komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy” (Dz. U. Nr 102, poz. 1061).


Rozporządzenie to nawiązuje do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Celem starań jest zachowanie dla potomnych obiektów architektonicznych w Górze św. Anny: zespołu klasztornego o.o. Franciszkanów, kaplic kalwaryjskich wraz z układem dróg i alei, Domu Pielgrzyma, Domu Polskiego – obecnego Muzeum Czynu Powstańczego, Pomnika Czynu Powstańczego, amfiteatru oraz części Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”. Pod uwagę wzięto również ruralistyczny układ wsi.

            Brak opisu obrazka                  Brak opisu obrazka                       
 
Powierzchnia chronionego zespołu zabytkowego obejmuje około 80 ha.


            
Brak opisu obrazka

Uznanie Góry św. Anny za „Pomnik historii” i wpisanie jej na listę najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce jest szczególnym wyróżnieniem dla tego miejsca.

Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: www.nid.pl 

Wersja XML