Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Gmina Leśnica to atrakcyjny teren Powiatu Strzeleckiego, leżący w południowo-wschodniej części   Województwa Opolskiego. Dzięki doskonałym możliwościom komunikacyjnym  - sieci dróg oraz bliskości autostrady  A4 – odwiedzający Opolszczyznę chętnie kierują się w tę stronę.

 

Brak opisu obrazka
W samym sercu gminy, w obrębie której znajduje się 12 miejscowości, leży miasteczko Leśnica. Jest ono największą miejscowością w gminie i zarazem siedzibą władz miejskich.
 

 

Gmina Leśnica oferuje turystom wspaniałe możliwości wypoczynku, rekreacji, rozrywki, przeżyć kulturalnych i duchowych.
Niezwykle atrakcyjne tereny przyciągają miłośników pieszych i rowerowych wycieczek. Dla nich przygotowane zostały interesujące szlaki turystyczne, zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury. Wzdłuż każdej trasy można odkryć ciekawe miejsca tego regionu. Dobrze rozwinięta baza noclegowa oraz szeroka oferta gastronomiczna to dodatkowe atuty do poznania gościnności tutejszych mieszkańców.

                             Brak opisu obrazka       Brak opisu obrazka       Brak opisu obrazka  

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Odwiedzając Gminę Leśnica nie sposób pominąć Góry św. Anny, „duchowej stolicy Śląska Opolskiego”, którą rok rocznie odwiedzają liczne rzesze pielgrzymów z bliska i z daleka. 21. czerwca 1983 r. na Górę św. Anny przyjechał Papież Jan Paweł II, na którego cześć postawiono w 2000 r. pomnik autorstwa Kazimierza Gustawa Zemły. Oprócz Bazyliki św. Anny, Groty Lurdzkiej, czy Kalwarii, warto zobaczyć również Dom Pielgrzyma, rozległą panoramę ziemi leśnickiej z platformy widokowej Ołtarza Papieskiego oraz zwiedzić Muzeum Misyjne i Muzeum Franciszkańskie.

    Brak opisu obrazka         Brak opisu obrazka        Brak opisu obrazka   
    Brak opisu obrazka        Brak opisu obrazka         Brak opisu obrazka

 

Ponieważ Krainę św. Anny charakteryzują w dużym stopniu wartości przyrodniczo – krajobrazowe, utworzono w roku 1988 dla zachowania tej niezwykłej strefy przyrodniczej „Park Krajobrazowy Góra św. Anny”. Na jego terenie znajduje się wiele cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin, objętych ochroną przez Europejską Sieć Natura 2000. W granicach Parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody, chroniących szczególnie unikalne fragmenty lasów z wiekowym drzewostanem oraz rzadką fauną i florą. Są to rezerwat „Boże Oko”, „Grafik”, „Lesisko”, „Biesiec” i rezerwat „Ligota Dolna”.

Annogórskie wzniesienie wyróżnia się nie tylko swoją wyniosłością i zróżnicowaną rzeźbą terenu, ale także szczególnie ciekawą budową geologiczną, powstałą na skutek zjawisk wulkanicznych. Utworzony w 1971 r. Rezerwat Geologiczny ilustruje przekrój i skład wapienno – bazaltowy góry. W roku 2010 nadano mu status Geoparku Krajowego.
 Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
Dawne wyrobisko kamienia na Górze św. Anny wykorzystano do budowy amfiteatru - jednego z największych w Europie. Ponieważ znajdzie tutaj miejsce ok. 30 tys. osób, amfiteatr wykorzystywany jest do organizowania imprez kulturalnych. Nad amfiteatrem usytuowany jest pomnik, który wraz z Muzeum Czynu Powstańczego upamiętnia walki powstańcze na tych terenach.
Wartości przyrodniczo-krajobrazowe, kulturalne, architektoniczne, historyczne i religijne sprawiły, iż 14 kwietnia 2004 r. rozporządzeniem Prezydenta RP Góra św. Anny została uznana za „Pomnik historii, jako komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy” - pierwszy w Województwie Opolskim. Tym samym Sanktuarium na Górze św. Anny znalazło się wśród 30 najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce.
 

   Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


 

Na terenie Gminy Leśnica jest także wiele innych, cennych zabytków architektury, głównie sakralnej. Godne odwiedzenia są kościoły w Zalesiu Śl., Dolnej, Leśnicy, czy Raszowej.
Łącząc wszystkie walory w całość, otwiera się przed gośćmi Gminy Leśnica wachlarz propozycji na spędzenie wolnego czasu. Malowniczo położony obszar gminy, atrakcyjne miejsca, ciekawe punkty postojowe, a także dziedzictwo kulturalne i historyczne tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.
Nie bez powodu okrzyknięto Górę św. Anny „Perłą Śląska”, a w plebiscycie „Siedem Cudów Opolszczyzny” przeprowadzonym przez Nową Trybunę Opolską w 2007 r., znalazła się na drugim miejscu rankingu.

          Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka  
 
Odkryj i Ty piękno Gminy Leśnica!
Przyjedź! Zobacz! Przeżyj! Zapraszamy!!!
Wersja XML