Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

 

Lp
Nazwa dokumentu
Do pobrania

Referat Finansowo-Budżetowy

1

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

2

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1

ZAŁĄCZNIK DO DT-1

XLSMDeklaracja - 2019.xlsm

PDFZałącznik.pdf

3 Formularze deklaracji i informacji dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r. Portal podatkowy
4

Załączniki do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

a) oświadczenie o stanie majątkowym

b) formularz pomocy de minimis

c) oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

d) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

XLSXde_minimis_formularz.xlsx
PDFde_minimis_formularz.pdf

DOCoswiadczenie_o_nieotrzymanej_pomocy.doc
PDFoswiadczenie_o_nieotrzymanej_pomocy.pdf
DOCoswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy.doc
PDFoswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy.pdf
DOCOświadczenie o stanie majątkowym.doc
PDFOświadczenie o stanie majątkowym.pdf
 

DRUKI PODATKOWE - OSOBY FIZYCZNE

4

PODATEK LEŚNY:

PDFBroszura informacyjna-il-1.pdf
PDFIL-1-informacja o lasach.pdf
XLSIL-1-informacja o lasach wraz z załącznikami .xls
PDFZIL-1--załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZIL-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIL-3-załącznik nr 3 -dane o pozostałych podatnikach.pdf
 

5

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

PDFBroszura informacyjna-in-1.pdf
PDFIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
XLSIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.xls
PDFZIN-1- załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZIN-2- załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIN-3- załącznik nr 3 -dane o pozostałych podatnikach.pdf
 

6

PODATEK ROLNY:

PDFBroszura informacyjna-ir-1.pdf
PDFIR-1-informacja o gruntach.pdf
XLSIR-1-informacja o gruntach wraz z załącznikami.xls
PDFZIR-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZIR-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIR-3-załącznik nr 3 -dane pozostałych podatnikach.pdf
 

DRUKI PODATKOWE - OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

7

PODATEK LEŚNY:

PDFBroszura informacyjna-dl-1.pdf
PDFDL-1-deklaracja na podatek leśny.pdf
XLSDL-1-deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami.xls
PDFZDL-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZDL-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowaniar.pdf
 

8

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

PDFBroszura informacyjna-dn-1.pdf
PDFDN-1-deklaracja na podatek od nieruchomości .pdf
XLSDN-1-deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.xls
PDFZDN-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZDN-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
 

9

PODATEK ROLNY:

PDFBroszura informacyjna-dr-1-1.pdf
PDFDR-1- deklaracja na podatek rolny .pdf
XLSDR-1-deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami .xls
PDFZDR-1-załącznik nr 1 -dane o przedmiotach podlegajcych opodatkowaniu.pdf
PDFZDR-2-załącznik nr 2 -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
 

Urząd Stanu Cywilnego

1

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU

PDFWniosek.pdf    DOCWniosek.doc 

2

WNIOSEK O SPROSTOWANIE UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Deklaracja   Deklaracja

  Więcej formularzy i informacji odnośnie spraw rejestracji stany cywilnego  

Referat Spraw Obywatelskich

1

WNIOSEK O DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Wniosek

2

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO (dodatkowe informacje)

(wypełniony wniosek należy wydrukować w całości na jednej kartce A4 (dwustronnie))

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego (edytowalny).pdf
3 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU Deklaracja   Deklaracja  
4 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYMELDOWANIU Deklaracja   Deklaracja  
5 ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (dodatkowe informacje) Deklaracja
6 ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO (dodatkowe informacje) Deklaracja
7 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO Deklaracja
8 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Deklaracja
9 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP Deklaracja
10 ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 M-CY Deklaracja
11 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL PDFDeklaracja.pdf
  Więcej formularzy i informacji odnośnie spraw meldunkowych  
12 OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Deklaracja   Deklaracja

13

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

DOCWNIOSEK o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.doc
PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.pdf

13

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ / I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

DOCWNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.doc
PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.pdf

Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami

1

PODANIE O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE ZADRZEWIENIA

ZGŁOSZENIE WYCINKI DRZEWA

PDFDeklaracja.pdf

PDFDeklaracja.pdf 

2 WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Deklaracja   Deklaracja

3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

Deklaracja   Deklaracja

PDFWNIOSEK.pdf   

4 DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA Przejdź do strony

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

1

WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek   Wniosek

2

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek   Wniosek

3

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wniosek   Wniosek

Inne

1.

W N I O S E K o udzielenie dotacji na budowę przydomowej  oczyszczalni ścieków

DOCXZałącznik do zarządzenia Burmistrza nr 0050.364.2021 z dnia 12 maja 2021 -WNIOSEK o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.docx

 

Wersja XML